Мисионерска Служба

Мисионерска Служба

Да му се служи на Господ како мисионер е света привилегија.Таа носи вечни благослови на лицето и на оние на кои им служи (види Учења и завети 18:14-16).Мисионерските повици вклучуваат задачи да се поучува евангелието, да се поддржи работата на црковните одделенија и единици, или да се служи на локалната заедница. За дополнителни информации во врска со мисионерската служба посетете ја:                                                                                                      
(на македонски)

Какви видови на мисии постојат?

Секоја [мисионерска] задача е водена од откровение за да одговара на мисионерите и на потребите на Божјите деца.[1] Човек може да се служи или надвор од дома или додека е блиску до дома.

Мисија далеку од дома

 • Млади мажи и млади жени
  Самохрани мажи (возраст 18–25) и самохрани жени (возраст 19-29) служат 18-24 месеци во одредена мисија.Види General Handbook 24.2.1
 • Членови во брак и самохрани жени на возраст од 40 или постари
  Членовите кои се во брак и самохраните жени на возраст од 40 години или постари можат да бидат повикани како постари мисионери доколку немаат деца кои зависат од нив.Вообичаено тие служат 6-23 месеци. Види General Handbook 24.2.3

Останете-дома мисија

 • Млади мажи и млади жени
  Некои млади мисионери се назначени да служат во Црквата и заедницата додека живеат дома.Вообичаено тие служат 6-23 месеци. Види General Handbook 24.2.2
 • Мажи и жени на возраст 26 и постари
  Мажи жени на возраст од 26 години или постари може да бидат повикани за служба како постари мисионери. Вообичаено тие служат 6-23 месеци. Види General Handbook 24.2.3

Кликнете тука за Можности за Мисионерска Служба во Областа на Европа

 


[1] General Handbook, 24.2