Порака од Водач во областа

сакајќи ги сите Божји деца

Сите ние сме браќа и сестри, секој е дете на љубезен Отец на небесата. Неговиот Син, Господ Исус Христос, ги повикува сите да дојдат кај Него

Старешина Торбен Енгбјерг, Данска
Старешина Торбен Енгбјерг, Данска Европа Северна област Седумдесетте

Можеби понекогаш изгледа тешко, исто така низ различни светски ситуации, да се љубат сите Божји деца.  Искусуваме нови луѓе и нови култури кои доаѓаат во нашите општества.  Повеќето доаѓаат во потрага по подобри и побезбедни околности.  Ова движење меѓу луѓето се случувало низ историјата на човештвото. 

Дали сме подобри во пречекот на луѓето кои доаѓаат од различни околности отколку луѓето пред нас?  Дали денес сме подобри да ги сакаме сите Божји деца, без разлика кои се тие и какви разлики можат да донесат во нашите животи?

‘’Зашто, ова е пораката што сте ја чуле од почетокот, да се сакаме еден со друг.1’’Заповед е да се „сакаме еден со друг2, а за оние кои ќе успеат во тоа, има ветен благослов: ‘’Оној што ги држи неговите заповеди, останува во единство со него... И по тоа знаеме дека тој останува во единство со нас, по духот што ни го даде.’’ 3

Како што ги сакаме сите Божји деца, без оглед на околностите од кои доаѓаат, без оглед на слабостите или силните страни што ги поседуваат, без разлика која националност, вера, боја и пол имаат, имаме ветување дека духот Господов ќе остане во нас.  Со зборови  кој ни помага да станеме послични на Христос и ни помага да им правиме добро на луѓето околу нас на ист начин како што тој би направил.  Стремежот кон ова ќе им помогне не само на оние што ги сакаме, туку и ќе се благословиме со посреќни и поисполнети животи.  Откако ќе направиме сè што можеме и ќе се обидеме да сакаме сè што можеме, и секој што можеме, Тој ќе ни помогне и ќе ни помогне да го постигнеме останатото (4), дури и до тој степен да ги сакаме оние кои би можеле да ни бидат непријатели.   

p2

Од Светото Писмо знаеме дека совршената љубов го истерува секој страв. Истата референца од Светото писмо нè учи дека ако ги сакаме другите како што ги сака Спасителот, ние сме „исполнети со милосрдие, која е вечна љубов...“, и „сите деца се слични на (него)“ и Тој не сака сите нас „ со совршена љубов“. 5

Она што можеме да го чувствуваме во однос на разликите меѓу нас и другите Божји деца, е ситуација со која се соочуваме само во текот на нашиот земен живот.  Во вечната перспектива, работите ќе бидат поинакви.  „Човек, …е роден и роден од небесни родители“, 6 и сите бевме слични, и тие имаат еднаква љубов кон нас, минатото, сегашноста и иднината. 

Преку помирувањето на Исус Христос, можеме да станеме како нашиот Небесен Татко.  Тој не сака сите нас, како што очекува да се сакаме.  

‘’Кога Исус беше на земјата, Тој постојано им помагаше на оние кои беа изоставени, занемарени или малтретирани.  Како Негови следбеници, ние мора да го правиме истото! Ние веруваме во слобода, добрина и правичност за сите Божји деца.

Сите ние сме браќа и сестри, секој е дете на љубезен Отец на небесата. Неговиот Син, Господ Исус Христос, ги повикува сите да дојдат кај Него, „црни и бели, робови и слободни, машки и женски“ (2 Нефи 26:33). Секој Божји син и ќерка заслужуваат почит, без разлика на нивната боја или верувања. Да покажеме љубов кон сите Божји деца“. 7

“„Бог ги сака сите свои деца; Ги знае по име.

Во целиот свет, Неговата љубов е иста.

Тој ги благословува Своите деца со подароци светли и праведни.

Убавините на природата се знаци дека Тој се грижи.

Бог ги сака сите Свои деца; големи благослови Тој испраќа.

Ние сме дел од Неговото семејство и можеме да бидеме пријатели.

Неговата љубезност и грижа ми помогнаа да видам

Како можам да ги сакам другите како што Тој ме сакаше мене“. 8


1. 1 Јованово 3:11
2. 1 Јованово 3:23
3. 1 Јованово 03:24
4. 2 Нефи 25:23 и 10:24
5. Морони 8:16/17
6. Учења на претседателите на Црквата: Џозеф Ф. Смит  (1998), p. 335
7. Исус рече да ги сакаме сите, од Претседателот Расел М. Нелсон, Пријателот, Април 2021
8. Зборови од Џенис Кап Пери на музика од Мајкл Ф. Муди