Порака до Челниците на Областа

Тогаш Слушни Ти На Небесата

“Градење и одржување храмови може да ви го промени животот, но поминување време во храмот ќе'

Тогаш Слушни Ти На Небесата
Старешина Емануел Петригнани, Италијански
Старешина Емануел Петригнани, Италијански Седумдесетти на Областа

Еден од насјскапоцените дарови кои моите родители ги споделиле со мене за време на моето дество, беше нивната љубов за храмот. Нивната желба да се обожава во Домот на Господ беше постојана и никогаш не се намали, и покрај долгата дистанца и високите цени на патување до најблсикиот храм.

Во доцните 80-ти, за време на реновирањето на Берн Швајцарија Храмот, нашето семејство патуваше до Франкфурт Германија. Јас сеуште се сеќавам на денот кога пристигнавме во храмот. Јас имав само девет години, иако мојот брат и јас ги бевме придружувале нашите родители во храмот многу пати, ова искуство беше поинакво за мене. Додека стигнавме на приемот на куќата на сосптвеникот, јас почуувствував радпост и припаѓање кои Јас никогаш не сум ги искусил претходно. Се сеќавам дека седев таму со сензација која беше нова за мене, која преплавува со прифатлива љубов. Јас се сеќавам дека мојата мајка објаснуваше дека тие чувства беа дадени од Духот на Господ, кој сведочеше на мене дека Јас бев во Неговата свта куќа. Иако целосно не го разбрав тоа тогаш, беше јасно на мене дека јас се чувствував личен дар од Господ.

Solomon Temple

Во 10 век, п.х. после многу поколеноија, народот на Изарел конечно изгради еден храм на Господ. Книгата на Цареви ја бележи посветената молитва понудена од Цар Соломон. Царот го саобра народото за да понуди посветена церемонија и една гозба при Господ. Откако ја постави арката на заветот на најсветото место (1), еден обллас се спушпти врз куќата на Бог и ја исполни куќата на Бог (2). Како што беше со нивните татковци кои патуваа во пустината Господ понуди на Неговиот народ еден јасен приказ на Неговото сопствено присуство во храмот (3). Господ не направи разлика помеѓу привремен табернакл од платно и скапоцен направен од камен; и двата беа прифатени од Него, како што тие ја претставуваа најдобрата жртва на народот кои ја понуидија тогаш.

Zollikofen Temple

Како дел од псоветената молитва Цар Соломон, некоку пати моли за да се слушне молитвата на твојот слуга (4) и да се слушне Неговиот народ кога и да се покајат и завртат кон Неговиот дом. Како што се моли Соломон, тој знае дека храмот не само што благословува народ и нации, но особено индивидуалци и фамилии, и тогаш додава “Каква и да е молитва е преколнување да бидат направени од човекот... секој човек ќе ја знае чумата на сопственото срце, и ќе ги рашири рацете кон овој дом. Тогаш слушнете во небесата за ова место на живеење, и простете, и правете, и дајте на секој човек според неговите начини, чие срце знае” (5)

Frankfurt Temple

Низ годините, личната радост и љубов што ја почувствував тој ден во Франкфурт, стана знаење и поголемо разбирање од нашиот Отец на Небесата, и ми обезбеди со благослов на искусување на Неговата љубов и прилагоден совет. Во храмот, дознав дека Господ знае за чумата на нашето срце”, и ме слуша кога се вртам кон храмот со вера. Друго нешто што дознав е дека да се изгради лична врска и знаење со Христос бара жртва во храм, вера и желба. Во зборовуте на Старешина Беднар: “Постои разлика при учествување во црква, на членови кои плаќаат десеток кои повремено брзаат во храмот на сесија и оние членови кои верно и постојано обожаваат во храмот.” (6)

Претседателот Нелсон исто додаде “Градење и одржување храмови може да ви го промени животот, но поминување време во храмот ќе (7). Да ја дознаеме радоста на обоќување во Неговиот ом, каде што Бог ја знае чумата на нашето сопствено срце (5) и ќе ги послуша нашите молење (4).


1. 1 Цареви 8:6
2. 1 Цареви 8:10-11
3. Излез 33:7-11
4. 1 Цареви 8:28-30
5. 1 Цареви 8:38-40
6. Чесно да се Држи Име И Позицијз, Генерална Конференција Април 2009
7. Станување на Пример За Светец од Подоцнежните Дни, Генерална Конференција Окт. 2018