Порака на Обласното Раководство

Лидерство на област во Европа
Нашето најосновно учење е дека ние сме децата на нашиот Небесен Отец. Овој божествен однос е најважен.