НАЈНОВИ НАТПИСИ И ВИДЕО ЗАПИСИ

Табернакл Хорот и Оркестарот на Храмскиот Плоштад изведуваат Колку прекрасен свет од Џорџ Дејвид Вејс и Боб Тиел, и аранжирано од Мек Вулберг.
Хорот и оркестарот The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square ја изведуваат афро-американската духовна химна „He's Got the Whole World in His Hands“, аранжирана од Мек Вилберг.
Христовата љубов ќе ни го осветли патот, па заедно ќе чекориме и со очи ќе гледаме кон небото. Ќе тргнеме на нашето патување со вера и љубов во нашите срца.
Кога одиме и ги правиме нештата кои Господ ги бара да ги правиме, Тој ќе подготви начин за нас да го оствариме тоа. Види 1 Нефи 3:7 во Книгата на Мормон.
Нашето најосновно учење е дека ние сме децата на нашиот Небесен Отец. Овој божествен однос е најважен.
Ние не сме скитници по патот на животот. Ни беше дадена насока и ќе ја следиме светлината
„Запомни колку вредиш.“ Тоа е едноставната, но моќна порака на оваа песна. Да бидеме љубезни кон другите, а кога се повредуваме себе си можеме да се свртиме кон Исус Христос, кој нѐ познава и нѐ сака.
Кога ги одржуваме ветувањата што ги даваме на Бога, добиваме сила во неизбежните искушенија и се подготвуваме за велиествениот живот кој доаѓа.