НАЈНОВИ НАТПИСИ И ВИДЕО ЗАПИСИ

Книгата на Мормон сведочи за Христос, Неговото помирување и што тоа значи за секој од нас.
Изразување на љубов се појавува меѓу пријателите, семејствата и меѓу генерациите. Оваа љубов нѐ приближиува до Христос со тоа што ќе ја зголеми нашата благодарност за љубовта што тој ја има за нас
Опсежна колекција на ресурси за Благосостојба и Самостојност на Црквата на Исус Христос на Светците од Подоцнежните Дни достапна за 40 европски земји сега може да се најде на една веб-локација
Дали се прашуваш на што Исус посочува кога го прашал Петар, 'Дали ти ме љубиш повеќе од овие?'
Во хуманитарна служба, чудата често доаѓаат преку обични луѓе.
Можеме да го следиме Исусовиот пример како миротворци кога ги споделуваме нашите верувања убедливо, но секогаш без гнев или злоба.
“Моето срца се радува кога помислувам како ... сите овие земји во Европа обезбедуваат услуги за бегалци на семејства за мајки и деца...”
Кога доаѓаат бури во животот, а вие се ослонувате на верата во Исус Христос, можете да бидете мирни и полни со надеж. Ова верување ќе ве натера секојдневно да размислувате како подобро да Го следите.