НАЈНОВИ НАТПИСИ И ВИДЕО ЗАПИСИ

Млади возрасни од Црквата на Исус Христос на Светците од Подоцнежните Дни се поканети да се доближат до Христос гледајќи светски духувни сесии за млади возрасни на 8 Февруари, 2024.
„Запомни“ е темата на RootsTech 2024, тридневна глобална онлајн конференција за семејна прослава која потекнува од Солт Лејк Сити, Јута, од 29 февруари до 2 март.
Видете Книгата на Мормон во живот во Алма 36:25-27. Како можете да искусите благослови во Книгата на Мормон во вашиот живот?
Видете како Книгата на Мормон оживува во Алма 32:12-13. Како може да ги искусите благословите на Книгата на Мормон во вашиот живот?
Serve as a Humanitarian Technical Specialist and provide expertise project management guidance in the Church’s humanitarian initiatives. Read more details about this service missionary opportunity here.
Хорот и оркестарот „The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square“ ја претставуваат 'A Child's Prayer' од Џенис Кап Пери.
Младинската тема за 2024 година, „Јас сум Ученик на Исус Христос“ (3 Нефи 5:13), е во фокусот на Светскиот Настан за Дискусија за Млади за учеништвото во недела, 28 јануари 2024.
Првото Претседателство на Црквата на Исус Христос на Светците од Подоцнежните Дни повика нови водачи на мисија за 12 мисии во Европа.