НАЈНОВИ НАТПИСИ И ВИДЕО ЗАПИСИ

Пророкот го фали како човек на преобраќање, посветеност и осветување
Генералниот Претседател на Млади Мажи Стивен Џ. Лунд и Претседателот Јан Е. Њуман, Советник во Генералното Претседателство на Неделна Школа, се задоволни што ќе им се обратат на младите во Европа од Зотермеер, Холандија.
Претседателот Расел М. Нелсон ја истакнува важноста на работата на семејната историја и на храмското дело.
Членовите на Црквата на Светците од Подоцнежните Дни стапуваат во брак, или се „запечатуваат“ во храм за времето или цела вечност, не само „додека смртта не ги раздели“.
Со текот на времето многу религии изградија храмови, видете како тие продолжуваат да ги поврзуваат луѓето со рајот.
Ѕирнете во Храмот Вашингтон О.К. Станете свесни дека секој човек е навистина Божјо чедо, дека семејствата можат да живеат заедно засекогаш и дека сите ние можеме да бидеме обединети со Исус Христос.
Членовите на Црквата на Исус Христос на Светците од Подоцнежните Дни носат долна облека наречена храмска облека. Оваа облека е наменета да им помогне на Светците да се сеќаваат на Бога.
Членовите на Црквата на Исус Христос веруваат дека храмовите се најсветите места на земјата. Кога за прв пат ќе се изгради храм, има отворена куќа и секој може да влезе внатре.