НАЈНОВИ НАТПИСИ И ВИДЕО ЗАПИСИ

Исус го воспоставува својот Сакрамент меѓу луѓето во древна Америка. Тој ги благословува лебот и виното и управува со сакраментот во сеќавање на неговото тело и крв, кои се пролеани за сите.
Исус им служи на луѓето во древна Америка и ја забележува нивната слабост. Полн со сожалување ги лекува болните, ги повикува малите деца напред и се моли.
Исус им кажува на Нефитите во античка Америка дека тие се „другите овци“ на Неговото стадо, како што е напишано во Библијата и како што Господ им објаснил на луѓето во Ерусалим.
Исус Христос продолжува ги продолжува своите учења за време на Неговата посета на американските земји. Исус ги цитира зборовите од Проповедта на гората и Блаженствата од Евангелието според Матеј 5-7.
Исус Христос им проповеда на луѓето од американските земји, повикувајќи го пророкот Нефи и другите ученици по име, давајќи им моќ да ги крштеваат оние кои се ќе се покааат и поверуваат во Него.
Застрашувачко уништување доаѓа врз луѓето од древна Америка. Надежта се враќа додека преживеаните се собираат и сведочат за воскреснатиот Христос кој слегува од небото.
Уништување наидува врз луѓето од древна Америка. Надежта се враќа додека преживеаните се собираат и сведочат за Воскреснатиот Христос кој слегува од Небото. Исус им служи и се појавуваат ангели.
Благодарноста не е само клуч за лична радост. Таа исто така нѐ мотивира да им бидеме благослов на другите и да го менуваме светот кон подобро.