Солт Лејк Сити, Јута

Светски Настан за Дискусија за Млади - „Јас Сум Ученик на Исус Христос“

Младинската тема за 2024 година, „Јас сум Ученик на Исус Христос“ (3 Нефи 5:13), е во фокусот на Светскиот Настан за Дискусија за Млади за учеништвото во недела, 28 јануари 2024.

Elder Gary E. Stevenson

Младинската тема за 2024 година, „Јас сум Ученик на Исус Христос“ (3 Нефи 5:13), е во фокусот на Светскиот Настан за Дискусија за Млади за учеништвото во недела, 28 јануари 2024.

Младите се охрабруваат да се соберат со својата младинска група да учествуваат во оваа светска дискусија што ќе биде прикажана преку претходно снимено видео од Старешината Гери Е. Стивенсон од Кворумот на Дванаесетте Апостоли.

Претходно снименото видео сега е достапно на англиски, француски, германски, италијански, португалски и шпански. Повеќе јазици ќе следат во наредните недели. Тоа е објавено на страницата за емитување ChurchofJesusChrist.org и на Евангелската Библиотека за да биде достапно за гледање како група од 28 јануари.

Opća predsjednica Djevojaka Emily Belle Freeman, opći predsjednik Mladića Steven J. Lund i starješina Gary E. Stevenson iz Zbora dvanaestorice apostola govore o sastanku duhovne misli za mlade putem opcije Instagram Live 18. siječnja 2024. Fotografija je snimka zaslona s Instagrama.
Opća predsjednica Djevojaka Emily Belle Freeman, opći predsjednik Mladića Steven J. Lund i starješina Gary E. Stevenson iz Zbora dvanaestorice apostola govore o sastanku duhovne misli za mlade putem opcije Instagram Live 18. siječnja 2024. Fotografija je snimka zaslona s Instagrama.

Предложен Преглед на Локалниот Настан

Подолу е предложен преглед за оваа средба:

  • Отворачки музички број и молитва од младите
  • Состанок одржан од младите
  • Погледнете го претходно снименото видео (видео делот ќе биде долг 45 минути)
  • Паузирајте наизменично кога ќе ве поттикне видеото за да разговарате за вклучените прашања за размислување како група
  • Завршна молитва
  • Собир по настанот по желба

Младинска Тема Музика и Други Ресурси

Младинскиот албум и тематската песна од 2024 година, уметничкото дело на младинската тема, идеите за активности, и други информации може да се најдат на youth.ChurchofJesusChrist.org.