Генерална Конференција

Сите сте добредојдени и поканети да ги слушнете пораките за надеж, мир и вечен живот овозможени преку Исус Христос за време на емитувањето на годишната генерална конференција. Придружете ни се за време на виртуелната, глобална богослужба.
Најавени 15 нови храмови, еден од нив во Единбург, Шкотска
Помеѓу Првите Европјани да учествуваат.
Генералната конференција е светски собир на Црквата на Исус Христос на Светците од Подоцнежните дни.
„Се чувствувам почестен“
На 30 септември и први октомври придружете ни се на виртуелната, глобална богослужба со пораки фокусирани на Исус Христос.
Придружете се на 1 и 2 април на виртуелната, глобална богослужба со пораки во чиј фокус е Исус Христос
Придружете се на 1 и 2 октомври на виртуелната, глобална богослужба со пораки во чиј фокус е Исус Христос
Расел М. Нелсон, Претседател на Црквата на Исус Христос на Светците од Подоцнежните Дни, ја молеше публиката да се одмори од интензитетот, несигурноста, маката на овој свет со тоа што цврсто ќе се заложиме да го следиме примерот на Исус Христос.