- Добросостојба и самостојност -

Опсежна колекција на ресурси за Благосостојба и Самостојност на Црквата на Исус Христос на Светците од Подоцнежните Дни достапна за 40 европски земји сега може да се најде на една веб-локација
ВРЕМЕНСКА ПОДГОТВЕНОСТ